Reklamační řád

Reklamační řád maloobchodního e-shopu

Prodávající: CrossTraining Ostrava s.r.o.,

Sídlo: 1.Máje 120, 703 00 Ostrava, IČ: 02714647 DIČ:CZ02714647

Provozovna (korespondenční adresa - adresa pro zaslání vrácení/reklamace zboží): Colliery SHOP, 1.Máje 120, 703 00 Ostrava

Provozovatel je registrován pod spisovou značkou odd. C, vložka 58447 ze dne 27.2.2014 u Krajského soudu v Ostravě

 

Tento reklamační řád se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákonem č 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva spotřebitele z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

 

Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.

 

 

  1. Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady.
  2. Zjištěné vady oznámí spotřebitel prodávajícímu buď e-mailem info@collieryshop.cz nebo písemně na adresu provozovatele. Ve svém oznámení musí spotřebitel uvést, jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny. K vrácení / reklamaci zboží využijte následující formulář - ke stažení ZDE.
  3. Spotřebitel má také možnost zboží reklamovat osobně, v pracovní dny od 8:00 do 16:30 na recepci provozovatele na výše uvedené adrese.
  4. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby spotřebitel prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby spotřebitel v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou spotřebitelem, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží (Příjemce). V případě, že spotřebitel požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.
  5. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace.
  6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání a neodborné montáže produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 

Podmínky pro přijetí zboží na reklamaci:

 

  1. K reklamovanému zboží přiložte kompletně vyplněný formulář Reklamační list - CollieryShop s číslem faktury.
  2. Pokud přísluší ke zboží záruční list, bude dodán se zbožím, aby bylo možno provést zápis o výměně nebo opravě.
  3. Vada, pro kterou je zboží reklamováno bude podrobně popsána v „Reklamačním listu“ a na zboží označena, pokud to je možné.

 

Bez výše uvedených průvodních dokladů, nebude zboží přijato do reklamačního řízení.

 

Zpět do obchodu